Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu Kimdir ?

Göz Hastalıkları ve Vitreo Retinal Cerrahi Uzmanı

Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu 1966 yılında Trabzon-Çaykara'da doğmuştur. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1989 yılında Edirne Tıp Fakültesi'nden mezun olan Sanisoğlu 1989-1992 yıllarında S.B. Haseki Hastahanesi'nde ihtisas eğitimini tamamlamıştır. 1993 yılında Afyon Sandıklı Devlet Hastanesi'nde de mecburi hizmetimi tamamlamıştır.

1995-2015 yılları arasında 20 yıl süre ile Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi göz kliniğinde retina cerrahisi ağırlıklı olarak çalışmalarını sürdüren Hüseyin Sanisoğlu

 • Türk Tabibler Birliği,
 • Türk Oftamoloji Derneği,
 • Amerikan Akademi Oftalmoloji Derneği,
 • European Retina European Society of Cataract and Refractive Surgeons

derneklerine üyedir. Halen yoğun bir şekilde

 • Retina Hastalıkları Tedavisi&Cerrahisi,
 • Refraktif Cerrahiler – Excimer Lazer, Katarakt Cerrahisi,
 • Şaşılık Cerrahisi,
 • Glokom Tedavisi&Cerahhisi,
 • Uveit ve Behçet Hastalığı Tedavisi,
 • Kornea Hastalıkları ve Tedavisi

gibi alanlarda çalışmalarıma devam etmektedir.

HASTA BİLGİLENDİRME

Diyabetik Retinopati, diyabet (şeker) hastalarında görülen bir rahatsızlıktır. Yüksek kan şekeri değerlerinin retinadaki göz damarlarına zarar vermesiyle meydana gelir. Damar duvarı bozulup akıntı yapmaya başladığı gibi, tıkanıp kan akışını da engelleyebilir. Bazen de yeni anormal kan damarları oluşmaya başlayabilir. Bütün bu olaylar kişinin görüşünü engeller.

Belirtileri

 • Görüşte siyah noktalar,
 • Bulanık görüş,
 • Dalgalı görüş,
 • Görüşte koyu renkli ya da boş alanlar,
 • Zayıf gece görüşü,
 • Renk görüşünde bozulma ve
 • Görme kaybıdır.

Tedavi Yöntemleri
Hastalığın ilk dönemleri (nonproliferatif) hemen tedavi gerektirmez. Fakat hekimin hastayı tedaviye başlangıç zamanını görebilmesi için düzenli olarak kontrol altında tutması gerekir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde (Proliferatif ya da Macular Edema) ise cerrahi operasyona ihtiyaç doğacaktır. Retinadaki problemlere bağlı olarak farklı yöntemler gerekebilir.

 • Focal Lazer Tedavisi (Photocoagulation): Gözdeki kan ve sıvı akıntısını durdurabilir. Tek seansta problem çözülebilir.
 • Scatter Lazer Tedavisi (Panretinal Photocoagulation): Gözdeki anormal kan damarlarını küçültür. İki veya daha fazla seans uygulanabilir. Operasyondan yalnızca bir gün bulanık görme yaşanabilir.
 • Vitrektomi: Bu operasyonda göze minik bir kesik açılır. Gözün orta bölgesinden (vitreous) kan ve retina bölgesini tıkayan doku alınır. Lokal ya da genel anestezi ile yapılır.

Retina dekolmanı, retinada gelişen delik ya da yırtıklar nedeniyle oluşan göz problemidir. Çoğunlukla yüksek seyreden miyop hastalarında rastlanır. Genel olarak orta yaş ve üzerinde görülse de her yaşta karşılaşılabilir. Retina hastalıkları tedavisi aksatıldığında kalıcı körlüklere yol açabilir.

Belirtileri

 • Işık çakması,
 • Sinek uçuşması,
 • Ani görme kaybı ve
 • Kurum yağması gibi semptomlardır.

Tedavi Yöntemleri
Retinada oluşan delikler dekolman gelişmemişse argon lazerle tedavi edilebilir. İleriki süreçte yırtık gelişebilecek yapısı bozulmuş sahalar da yine lazerle kontrol altına alınabilir. Fakat retina dekolmanı, kesinlikle cerrahi müdahale gerektiren bir göz hastalığıdır. Cerrahi yönteme de, retina dekolmanının oluşmasına sebep olan yırtığın şekline, büyüklüğüne veya sayısına göre karar verilir. Retina dekolmanında cerrahi tipleri kendi içlerinde çeşitleri olsa da genel olarak yırtıkların kapatılması amacını taşır. Ameliyat sırasında göz içine girilerek, yırtığa sebep olan vitreus alınarak retina yatıştırılır. Daha sonra yırtık kapatılır ve çevresine lazer uygulanır.

Makula delikleri, gözün görme merkezinin tam ortasında bulunan deliklerdir. Sarı nokta da denilen makula delikleri yaklaşık 2 mm’lik alanı kapsar. Makula bölgesi ise gözün retina tabakasının tam ortasında yer alan tabakadır. Makula bölgesinin tam ortasında ışığın odaklandığı ve yaklaşık iğnenin başı çapında fovea bölgesi bulunur.

Belirtileri

 • Gözün görme merkezinde siyah bir leke oluşur ve görmeyi çok fazla etkiler.
 • Kişilerin yüzlerini seçme, okuma yazma gibi ayrıntılı görme işlevleri azalır.
 • İdiyopatik denilen ve sebepsiz kendiliğinden ortaya çıkan durumlar,
 • Gözün yaşla birlikte yaşadığı değişiklikler yani vitreus denilen göziçi sıvısının zamanla büzüşerek görme merkezine bir çekinti kuvveti uygulamasıyla delik oluşturması
 • Yüksek miyopi
 • Travmalar
 • Yaşa bağlı gelişen olaylar sayılabilir.

Tedavi Yöntemleri

Makula deliğinin tedavisi olarak vitrektomi ameliyatı yapılıyor. Lokal anestezi ile gözün içine hava ya da gaz koyarak yapılan bu ameliyatta hastanın görme düzeyi artırır.

Diyabet yani şeker hastalığının süresi arttıkça vücuda ve göze hasar yapma riski de artar. Diyabet, insulin eksikliğine veya etkinliğinin azalmasına bağlı hipergliseminin yani kan şekerinin yükselmesiyle karakterize edilen bir hastalıktır. 20 ile 65 yaş arasında görülen bu hastalık en sık körlük nedenleri arasındadır ve göz de dahil vücudumuzun birçok organına hasar yapabilir. Gözlerde, şeker hastalığına bağlı olarak birçok rahatsızlık oluşabilir.

Belirtileri

 • Damar yapısının bozulması damarda sıvı sızıntısına bağlı olarak doku ödemi oluşturur.
 • Doku ödemiyle damar içinde hızlı direkt kanın kaçmasına bağlı kanamalar oluşur ve damarlarda genişlemelere neden olur.
 • Hassas damarlar kanayarak göz içi kanama ve retina dekolmanına neden olabilir.
 • Hastalığın daha ileri evrelerinde de glokom (göz içi basıncının artması) oluşabilir.

Tedavi Yöntemleri

Göz içindeki kanamalar 6 hafta-4 ay içinde kendiliğinden düzelebilir ancak yeni kanamalar da oluşabilir. Göz içinin kanaması sonucunda görmede bulanıklık ortaya çıkar. Bu olay hastalığın proliferatif retinopati evresinde gerçekleşir.

Gözlük kullanmak istemeyen kişilerin taktıkları lenslere kontakt lens denir. Göz içerisine kalıcı olarak yerleştirilen lenslere ise mercek denir. Göz lensi ve göz merceği ikisi de aynı anlama gelir. Merceklerin kullanılmasının sebebi katarakt ameliyatlarıdır.

Tedavi Yöntemleri

Katarakt ameliyatlarında işlevini yitirmiş göz merceğinin yerine hastanın daha iyi görmesini sağlayacak yapay mercek yerleştirilir. İki çeşit mercek vardır; Monofokal ve multifokal. Monofokal mercek tek odaklıdır. Multifokal mercekler ise hem uzağı hem yakını gözlüksüz görme imkanı verir. 40 yaşın üzerindeki kişilere gözlük takmak istemediklerinde katarakt uygulanır ve gözün içerisinde bu merceklerden yerleştirilir. Katarakt sırasında nadiren de olsa Vitrektomi yani vitreus jelinin cerrahi yolla boşaltılması gerekebilir. Bu ameliyat esnasında lensin göz boşluğuna düşmesi, implante edilen göz içi merceğinin göz içine düşmesi ya da yer değiştirmesi gibi göz içi enfeksiyonları oluşabilir.

Çok yaygın şekilde görülen Sarı Nokta Hastalığı, 50 yaş üzeri bireylerde görme kaybıyla sonuçlanabilen önemli bir göz hastalığıdır. Retina yakınlarında keskin görüşü sağlayan makula noktasına zarar gelmesiyle oluşur. Kuru ve yaş olmak üzere iki türü vardır.

Belirtileri

 • Renkleri soluk görme,
 • Görüşte karanlık bölgeler ya da boş alanlar,
 • Düzgün çizgileri kırık ya da dalgalı görme,
 • Yazıları bulanık, harfleri ise bozuk görme,
 • Yüzleri tanımada güçlük,
 • Işığa hassasiyet, gece görüşünde azalma ve
 • Renk hassasiyetidir.

Tedavi Yöntemleri
Hastalığın kuru şekli için cerrahi operasyon gerekmez, fakat semptomlar çeşitli vitamin takviyeleriyle azaltılabilir. Hastalığın yaş şekli için ise üç tedavi yöntemi mevcuttur.

 • Anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) İlaç Enjeksiyonu: Bu ilaç, gözde yeni hücrelerin büyümesine sebep olan VEGF kimyasalının salınımını durdurarak yeni damar gelişimini engeller ve hastalığın ilerlemesini durdurur. Lokal anestezi eşliğinde çok ince bir iğneyle göze uygulanır.
 • Lazer Terapi: Yüksek enerjili lazerle aktif olarak büyümekte olan anormal kan damarları parçalanır.
 • Fotodinamik Lazer Terapi: İki aşamalı bir tedavidir. Işığa duyarlı bir ilaç hastaya enjekte edilir ve bu ilaç anormal kan damarları tarafından absorbe edilir. Ardından ilacı aktive etmek için göze lazer tutulur, bu da anormal kan damarlarına zarar verir.

Katarakt, göz lensinde protein birikmesi nedeniyle oluşan bulutlanma etkisidir. Körlüğün en büyük sebebidir. 40 yaş üstü bireyleri etkileyen hastalığın bazı çeşitleri vardır.

 • Yaşa Bağlı: Yaşlanma ile gelişen türdür.
 • Doğumsal (Konjenital): Doğuştan itibaren var olan türüdür. Bir enfeksiyondan, kazadan ya da rahim içinde bebek gözünün yeterli gelişmemesinden dolayı oluşabilir. Ayrıca çocuklukta da meydana gelmiş olabilir.
 • İkincil: Diyabet gibi bir başka hastalıktan dolayı oluşan katarakt türüdür. Aynı zamanda radyasyon, ultraviyole ışınları ya da kortikosteroids ve gibi ilaçların kullanımıyla da gelişebilir.
 • Tramvatik: Göze yapılan bir darbe sonrasında meydana gelebilir.

Belirtileri

 • Bulanık görüş,
 • Renk görüşünde değişim,
 • Çift görüş,
 • Gözlük ya da kontakt lensin etkisinin azalması ve
 • Gece araba kullanımında problemlerdir.

Tedavi Yöntemleri
Kataraktın ilerlemesini durduracak etkili bir yöntem yoktur. Oluşmuş kataraktın tek tedavisi ise ameliyattır. İğnesiz, narkozsuz ve ağrısız bir operasyondur. Hasta aynı gün içerisinde eve dönülebilir.

Keratokonus genellikle her iki gözü etkileyen ve sıklıkla da asimetrik, enflamatuar olmayan, kornea doku bozulması, dikleşmesi, kornea tepesinin incelmesi ve öne çıkması ile karakterize kornea hastalığıdır. Keratokonus, 20–40 yaş arasında ilerleme gösterip 40’lı yaşlardan sonra duraklar. Bu dönemde gözlük numaraları sık sık değişmeye başlar ve gözlüğe rağmen hastalar net göremeyebilir. Keratokonus, araba kullanma, bilgisayarda yazı yazma, televizyon izleme veya okuma gibi bazı faaliyetleri güçleştirebilir.

Belirtileri

 • Gözde sürekli alerji / kaşıntı olması (hafif göz irritasyonu),
 • Devamlı ilerleyen miyopi ve astigmatın olması,
 • Gözlüğe rağmen net görüş elde edilememesi,
 • Işığa hassasiyet ve
 • Göz kamaşmasıdır.

Tedavi Yöntemleri
Keratokonus tedavisine başlamadan önce hastalığın ilerleyip ilerlemediği tespit edilmelidir. Eğer hastalıkta ilerleme yok ise hastanın görme bozukluğunu düzeltecek tedaviler uygulanır ve hasta 6 ayda bir kornea haritaları ile takip edilir. Keratokonus tedavisi için kornea hastalıkları uzmanı, hastalığın derecesine bağlı olarak sert lensler, kornea içi halkalar (INTACS, kerraring), Cross-linking (ultraviyole) ve keratoplasti (kornea nakli) tedaviler uygulayabilir.

Gözler, çok ince ve çok düzenli liflerden meydana gelen yumurta akı kıvamındaki bir yapıdan oluşur. Lifler bu yapıya su kıvamında bir şeffaflık sağlar. Böylece gözlerde berrak bir görme kazanılır. Fakat bazen bu lifler arasındaki düzen bozulur ve yapılarında bir kalınlaşma yaşanabilir.Yaşla birlikte yumurta akı kıvamındaki bu sıvı kendi içine çökmesiyle retinadan ayrılmaya başlar. Bunun sonucunda da hasta gözlerinin önünde sinek ya da siyah noktaların uçuştuğunu düşünür. Bu uçuşma, retina yırtılması gibi önemli göz hastalıklarının sinyalcisi olabilir. Erken dönemde teşhis ve tedavisi yapılabilen retina yırtılmasında geç kalınması ise retina dekolmanı (ayrılması) olarak adlandırılan körlükle sonuçlanabilen hastalığa neden olabiliyor.

Belirtileri
Gözlerin önünde cisimciklerin uçuşması ve açık renkli zeminlere bakıldığında kurum yağması hissinin yaşanmasıdır.

Tedavi Yöntemleri
Retina yırtıkları problemi erken dönemde fark edildiğinde lazer ile çözülebiliyor. Fakat lazer, gözler önünde uçuşan cisimlerin görülmesinin önüne geçmez. Lazer tedavisi ile yalnızca retina ayrılması sorununu önlemeyi hedeflenir. Gözlerin önünde bir şeylerin uçuşması hissi çoğu kişi tarafından tolere edilebildiğinden genellikle tedavi ihtiyacı duyulmaz. Fakat durum, kişiyi günlük aktivitelerini yaparken zorlayacak boyutta ise vitrektomi ameliyatı ile daha berrak bir görüntü kazandırılabilir.

Göz için en çok karşılaşılan sorunlardan biri gözün içine yabancı cisimlerin kaçmasıdır. Göze kaçan bu cisimler göz sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturabilirler. Göze kaçabilecek cisimler; kirpik, çapak, kum, talaş, saman, kir, kozmetik ürünler, kontakt lensler, cam kırıkları, metal parçalar gibi çok daha fazla şey sayılabilir.

Göze kaçan yabancı cisimler bazen daha tehlikeli olup ciddi sonuçlara yol açıyor. Bu cisim bazen metal bir parça ya da toz partikül olabilir. Ağır demir-çelik metal işlerinde özellikle iş kazalarında göze yabancı cisim kaçma olasılığı artarak kötü sonuçlara yol açabilir.

Belirtileri

 • Göze kaçan cisimler genelde üst kapağın iç yüzüne veya alt göz kapağının iç yüzüne yapışabilir. Ağrı ve acı hissine yol açar.
 • Madde çok güçlü ise saniyeler içinde korneanın hassas hücreleri yanabilir. Gözde ciddi hasarlara yol açabilir.

Tedavi Yöntemleri

Eğer göze kaçan cisim gözün saydam tabakasına yapışmış ise yapılması gerekenler göz kapaklarını açıp kapatmak, yukarı baktırılmak, göz kapağını dışa çevirmek gibi basit yöntemler sayılabilir. Cismi dışarıdan müdahale ile çıkarmak göze zarar verebilir. Ciddi göz yanmalarında ise gözü hemen yıkayarak kimyasal maddeyi uzaklaştırmalısınız. Bunu yapmazsanız birkaç dakika içinde gözde kalıcı hasar kalabilir.

Konjonktivit olarak adlandırılan göz içi kızarıklıklar, göz damarlarının genişleyerek verdiği tepki sonucu gelişir. Genellikle önemsenmeyen ve “bugün yarın geçer” diye ötelenen bu göz kızarıklıkları çoğu zaman basit göz reaksiyonları sebebiyle oluşsa da, bazen keratit (kornea dokusu iltihaplanması), üveit, akut dar açılı glokom veya konjenital glokom gibi önemli göz problemlerinin habercisi olabilir. Zamanında tedavi edilmeyen enfeksiyonlar ise, gözün iç katmanlarına doğru yayıldığında ciddi görme kaybı gelişebiliyor. Kalıcı olabilen bu sorunları önleyebilmek için erken tanı ve tedavi hayati önem taşır.

Belirtileri

 • Uygun olmayan gözlük kullanımı, kırma kusurları, hipertansiyon ve sinüzit gibi faktörler göz çevresinde kızarıklıklara ve ağrılara neden olabilir.
 • Göz ağrıları sürekli hale geldiğinde ise ağrıların şiddeti göze hafifçe bastırıldığında artıyorsa, gözün iç tabakalarında yaşanan bir enflamasyona yol açabilir.
 • Ağrılar, göz kızarıklığı ya da görme bulanıklığı gibi belirtilerle seyrediyorsa gecikmeden bir göz hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır.
 • Gözlerde yanma ya da batma hissediliyorsa kuruluk, yanmaya sulanma eşlik ediyorsa gözde yabancı cisim batma sorunu yaşanabilir.
 • Yanma ve batma hissi, alerjik hastalıkların, kontakt lensle ilgili sorunların, göz kuruluğunun, üveitlerin veya göz kapağı bozukluklarına yol açar.
 • Göz kapağı şişkinliği ise genellikle enfeksiyon kaynaklı göz hastalıklarına yol açar. Fakat bu şişlikler sürekli yaşanıyorsa, böbrek başta olmak üzere çeşitli organlardaki sorunlara neden olur.

Tedavi Yöntemleri

Göz kızarıkları ilerlemeden basit bir ilaç tedavisiyle kolaylıkla çözülebilir. Ağrılar, göz kızarıklığı ya da görme bulanıklığı gibi belirtilerle seyrediyorsa gecikmeden bir göz hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır.

Halk arasında “göz çizdirme” olarak adlandırılan Excimer Lazer, uzun yıllardır kırma kusurları tedavisinde başarılı ile uygulanıyor. Ar F gazı kullanımıyla 193 nm dalga boyunda ultraviyole ışık üreten Excimer Lazer cihazı, gözdeki çeşitli kalınlık ve genişlikte oluşan dokuları ortadan kaldırır. Gözün kornea tabakasına müdahale eden bu lazer, miyop, hipermetrop ve astigmat gibi göz problemlerine çözüm sağlıyor.

Hangi tip hastalara uygulanır?

Excimer lazer, 18 yaşını dolduran ve son 1 yılda göz numaraları sabit şekilde seyreden tüm hastalara uygulanabiliyor. Bu tedavi 10 numara miyop, 6 numara hipermetrop ve astigmatı olan hastalara da öneriliyor. Tabii korneanın tedaviye uygun olup olmadığına da dikkat edilmesi gerekiyor.

Tedavi süreci nasıl işler?

Hastanın periyodik olarak göz numaraları ölçülür ve tedavide yol gösterici olabilecek bir görme grafiği çıkarılır. Çıkarılan grafikte hastanın gözlüklü ve gözlüksüz görüş oranları incelenir. Ardından göz mikroskopla yakınen incelenir ve korneanın kalınlık derecesi incelenir. Excimer lazerle de kornea bölgesindeki kusurun azaltılması ve korneanın yeniden şekillendirilmesi hedeflenir. Bu lazer yönteminin çevre dokulara kesinlikle zarar verilmez.

Excimer Lazer sonrası…

Excimer lazer sonrasında hasta gözlük kullanımı ihtiyacından kurtulmuş olur. Lens kayıpları ya da gözlük kırılmaları gibi sorunlar tarihe karıştığından iklim şartlarında yaşanan problemler de en aza iner. Hastalar günlük ve iş hayatında daha yüksek başarıya kavuşur.

Toplumumuzda “göz tansiyonu” olarak adlandırılan glokom, göz içi basıncının sıklıkla ve aniden yükselmesi durumudur. Göz tansiyonunun birden bire yükselişi görme sinirinin zarar görmesine yol açar. Bu durum da hastanın zaman içerisinde görme alanının daralmasına neden olur. Hastalığın en son aşamalarında belirti vermeye başladığı için sinsi hastalık sayılan glokomun tanısı geciktiğinde ise gözde geri dönüşü olmayan tahribatlar oluşabilir.

Belirtileri

 • Zaman zaman bulanık görüş,
 • Sabahları yoğunlaşan baş ağrıları,
 • Geceleri lambaların etrafında görülen ışıklı halkalar,
 • Televizyon izleme sırasında göz çevresinde hissedilen ağrı.

Tedavi Yöntemleri

Glokomda eski görme geri getirelemez. Tedavi ile yaşanabilecek daha önemli görme kayıplarının önüne geçmek hedeflenir. Glokom tedavisi ilaç, lazer ve cerrahi yöntemler olmak üzere üç gruba ayrılır. Çoğunlukla hastalarda ilaç tedavisine başlanır. Görme kaybında ilerleme yaşanıyorsa lazer ya da son olarak cerrahi yöntemler uygulanır. Tedavi çeşidi, teşhisin erken ya da geç olması durumuna, hastanın yaşına ve ilaçlarını gereken düzende alıp almamasına göre belirlenir.

Ülkemizde oldukça yaygın bir göz hastalığı olan ve “gözde et büyümesi” olarak bilinen pterjium, gözün beyaz kısmında, genellikle burun tarafına doğru et oluşması olarak açıklanır. Çoğunlukla ultraviyole ışınlara çok fazla maruz kalan kişilerde görülen bu göz hastalığına erkeklerde daha fazla rastlanır. Ekvatora yakın ülkelerde daha fazla görülen pterjiumun ülkemizdeki oranı ise yaklaşık yüzde 2 ile 4 aralığındadır.

Belirtileri

Pterjium, ilk olarak gözün burna yakın iç kısmında kızarıklık, yanma ve batma gibi belirtiler verir. İlerleyen süreçte ise korne üzerine yürür. Böylece görmede bozulmalar meydana gelmeye başlar. Bu hastalıktan korunmak için bilhassa denizci ya da çiftçi gibi çalışanların güneş gözlüğü ile çalışmaları gerekir.

Tedavi Yöntemleri

Birçok kişi tarafından yalnızca gözde kızarıklık gibi estetik bir problem olarak algılanan pterjium, tedavi gerektiren hassas bir göz hastalığıdır. Çünkü pterjium kornea üzerine yürüdüğünde yapıştığı yerde leke ya da deformasyona yol açabilir. İleriki süeçte ise astigmat ve görme bozukluğuna sebep olabilir. Başlangıç döneminde kızarıklık ve yanma şikayetleri için damlalar etkili olacaktır. Daha ileri boyutlarda ise otogreftli pterjium ameliyatı uygulanabilir. Lokal anestezi ile gerçekleştirilebilen ameliyat sadece 15 dakika sürüyor.

Normalde her yöne paralel olarak odaklanan gözler hareket sırasında birbirinden farklı şekilde hareket ettiğinde şaşılık ortaya çıkar. Bu göz problemi, içe, dışa ya da diğer farklı yönlere doğru gelişebildiği gibi tek gözde ya da iki gözde de oluşabilir. Şaşılığa çocuklarda rastalanabildiği gibi bu sorun yetişkinlerde de görülebilir.

Nedenleri

Çocuklarda ve erişkinlerde görülen şaşılığın nedenleri kendi içinde değişiklik gösterir. Genetik faktörlerin rol oynadığı şaşılığın en önemli sebebi göz bozukluklarıdır. Ateşli hastalıklar ve kaza gibi sebepler de şaşılık nedenleri arasındadır. Bebeklik döneminde gelişen şaşılıkların bir kısmı ise yalancı kaymalardır.

Tedavi Yöntemleri

Şaşılık tedavisine öncelikle gözlük ile başlanır. Fakat gözlük yetersiz kalıyorsa şaşılık ameliyatı düşünülmeye başlanır. Genel anestezi altında yaklaşık 30 dakika içerisinde yapılan şaşılık ameliyatı, dikişsiz gerçekleştirildiğinden ameliyat sonrasında hastaya çok fazla rahatsızlık vermeyecektir.

Sağlığınız için beklemeyin!

BASINDAN

Mutlu Gözler

Olağanüstü bir doktor!

Makula deliği vardı annemde ve ileri düzeyde idi Antalya'da bu ameliyatı yapacak kimse bulamadık. Bir başka doktor arkadaşın tavsiyesiyle Hüseyin Bey'e ulaştık. Ameliyatımızı olduk. Sağ olsun çok ilgili alakalı Allah ondan razı olsun..

Antalya Misafir

Muhteşem bir bilgi deneyimine sahip.

Doktorumuz tedaviye başlamadan önce bizi çok iyi bilgilendirdi. Böylece çok rahat bir tedavi süreci geçirmiş olduk.

Bursa Misafir

Güven veren doktor!

Bir doktora tedavi olacaksanız önce ona güvenmelisiniz. Hocam bize bu güveni verdi ve çocuğumuzun şaşılık ameliyatını gerçekleştirdik. Çok teşekkürler hocam...

Yalova Misafir

Teşekkürler!

Hocam ilginiz, nezaketiniz, ve titizliğinizden dolayı size çok çok teşekkür ederim...

İstanbul Misafir

Çok iyi!

Hocam gözlüklerden kurtulduğum için size ne kadar teşekkür etsem ?.

İstanbul Gözlüklü Kız

Excimer Laser!

Excimer lazer ameliyatımı oldum. Hocam elinize sağlık, hayata yeni bir gözle bakmak çok güzelmiş.

İstanbul Misafir
client
client
client
client
client
client

50.000+ Mutlu Gözler!